Skip to main content

Terapie, z których korzystamy w ISTRA centrum Fizjoterapii we Wrocławiu

Terapie w gabinecie
Pakiety terapii

W Centrum Fizjoterapii ISTRA oferujemy specjalne pakiety terapeutyczne, które zapewniają kompleksowe podejście do Twojego zdrowia.

Terapia manualna

Terapia manualna to zbiór wielu technik, mobilizacji stawowych oraz pozycji ułożeniowych, mających na celu poprawę kondycji tkanki, normalizację napięć w rejonie objętym dysfunkcją, ułatwienie pracy stawowej i jej odblokowanie oraz lepsze odżywienie w danym rejonie ciała.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Ewa Lazarek | Karolina Gała

Fizjoerapia ortopedyczna

Kompleksowa fizjoterapia ortopedyczna to całościowy program pozwalający na powrót do zdrowia po wszelkiego rodzaju urazach takich jak: złamania, zwichnięcia, skręcenia, a także stany po operacjach narządu ruchu.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Ewa Lazarek | Karolina Gała

Masaż tkanek głębokich

Masaż ten jest bardzo powolnym, jednocześnie bardzo głęboko oddziałującym na tkanki stylem pracy, w którym główne oddziaływanie zachodzi na poziomie mechanoreceptorów w tkance łącznej - powięzi.

Prowadzenie: Oleksandr Salihor

Masaż sportowy

Energiczny masaż dedykowany osobom uprawiającym systematycznie sport, w czasie startów, lub w okresie przygotowań. Praca ma na celu usunięcie produktów przemiany materii z rejonów ciała wykorzystywanych w czasie treningów.

Prowadzenie: Oleksandr Salihor

Bańkoterapia

Jest to terapia towarzysząca w leczeniu różnego rodzaju bólu, problemów powięziowych, dysfunkcji układu ruchu, a także wspomagająco w leczeniu grypy, zapaleniu oskrzeli czy płuc.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska

Pinopresura
Pinoterapia oddziałuje na sferę psychiczną (techniki uwalniające napięcia emocjonalne) oraz fizyczną - zmniejsza bolesność mięśni, pobudza układ współczulny i usprawnia krążenie krwi.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Ewa Lazarek

Kinesiotaping

Działanie kinesiotapingu pozwala uporać się z krwiakami, obrzękami, zastojami limfatycznymi, bólem wynikającym z kompresji tkanek. Metoda ta wspomaga poruszanie, pracę stawową, czasem nawet doszukać się tutaj można zwiększenia siły mięśniowej (dzięki lepszemu dopływowi związków odżywczych).

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Ewa Lazarek | Karolina Gała

Osteopatia

Osteopatia jest manualnym diagnozowaniem oraz terapią różnorodnych problemów zdrowotnych. Najważniejszą zasadą jest podejście do organizmu jako całości. Każdy element ciała jest ze sobą powiązany i w sposób pośredni lub bezpośredni wpływa na inną część.

Prowadzenie: Natalia Florkowska

Terapia czaszkowo-krzyżowa (kraniosakralna)

Terapia czaszkowo-krzyżowa w ujęciu biodynamicznym, znana także jako terapia cranio-sacralna, to delikatna forma terapii manualnej, która koncentruje się na równowadze płynu mózgowo-rdzeniowego. Jesteśmy w stanie cofnąć lokalną niedyspozycję tkanki, oddziaływać na odległe narządy i wpływać na cały układ homeostazy organizmu, regulując pracę układu nerwowego, hormonalnego i układu krążenia oraz ogólny stan zdrowia, łagodząc napięcia i stany blokady, wspierając zasoby własne organizmu do samoregulacji i samouzdrawiania.

Prowadzenie: Paulina Wiśniowska

Fizjoterapia stomatologiczna / Osteopatia w stomatologii / Rehabilitacja stomatologiczna

Pracę z okluzją i aparatem żucia rozpoczynamy od wnikliwego wywiadu, diagnostyki oraz testów klinicznych. Po zaprogramowaniu działań, rozpoczynamy terapią manualną, która ma na celu zneutralizować napięcia w obrębie całej twarzoczaszki, nierzadko pracujemy również w jamie ustnej.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Natalia Florkowska-Bednarz

Terapia pocovidowa (12 spotkań)

Ten rodzaj terapii jest wyjściem naprzeciw potrzebom pacjentów w dobie pandemii. Osłabiony w wyniku choroby wirusowej układ oddechowy wymaga szczególnej troski i zrozumienia problemu. Powikłania tej choroby często wybiegają daleko poza same płuca i oskrzela, dając objawy ogólnoukładowe. Z tego powodu przyglądamy się wnikliwie organizmowi jako całości. Stres i strach towarzyszący całej sytuacji wprowadza organizm w stan zmniejszonych możliwości regeneracyjnych.
Cykl terapeutyczny, jaki proponujemy, zawiera dwa spotkania w postaci seminarium, podczas którego przeprowadzamy wnikliwy wywiad. Programujemy fizjoterapię wspólnie z pacjentem, mając na uwadze szukanie luk i deficytów dotyczących trzech najważniejszych aspektów składających się na ZDROWIE: ruch, jedzenie oraz emocje. W Centrum ISTRA oprócz fizjoterapeutów – terapie prowadzi również osteopata i psycholog – dokładamy wszelkich starań by możliwie maksymalnie zmniejszyć skutki działania wirusa.
Kolejne dwa spotkania z cyklu poświęcamy na świadomy oddech. Trening oddechowy ma na celu:
- przywrócenie zdolności oddechowej płuc
- zwiększenie wysycenia komórek tlenem, dla lepszego ich odżywienia
- wzmocnienie pracy przepony, jako głównego mięśnia oddechowego
- masaż narządów wewnętrznych poprzez efektywną pracę przepony
- zmniejszenie poczucia stresu i lęku, dzięki efektywnym oddechom
- wprowadzenie w stan wyciszenia umysłu i skupieniu na swojej osobie
- wzmocnienie pracy immunologicznego układu odpornościowego poprzez stymulację układu oddechowego
- oczyszczenie płuc i oskrzeli poprzez pracę z oddechem.
- wizualizację zdrowia, jako stymulujący czynnik emocjonalny
- zwiększenie tolerancji komórek na wysycenie organizmu dwutlenkiem węgla („Przewaga tlenowa” Patrick McKeown)

Ostatnie 6 spotkań cyklu terapeutycznego, poświęcamy pracy fizjoterapeutycznej. Poprzez terapię manualną oraz odpowiednio dobrany ruch, uruchamiamy stawy kręgosłupa w obrębie klatki piersiowej, ale też całego ciała. Skupiamy uwagę na aktualnie najbardziej wymagających pracy obszarach ciała.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska

Terapie w ruchu
Trening funkcjonalny
Trening funkcjonalny w centrum ISTRA postrzegamy jako przygotowanie pacjenta do różnorodnych form ruchu i zabezpieczenia go przed ewentualnymi kontuzjami. Trening ten mocno skupiony jest na znalezieniu słabych punktów w&nbs;łańcuchu powiązań jakim jest ciało.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska | Ewa Lazarek | Karolina Gała

Natural movement

Trening naturalny jest zbiorem ruchów, ćwiczeń i następujących po sobie sekwencji, które w najprostszy sposób mają zachować ciało ludzkie w pełnej sprawności. Jest to model aktywności fizycznej oparty na ruchu, jaki w naturalny sposób wykorzystywał człowiek pierwotny. Łączy w sobie kilka najważniejszych dla zachowania zdrowia człowieka, elementów, takich jak: gibkość, siła, refleks, dynamika i równowaga. Trening ten skupia się na znajdowaniu najsłabszych ogniw w motoryce człowieka i naprawianiu ich.

Prowadzenie: Sandra Buraczyńska

Terapie mama i dziecko
Fizjoterapia dzięcięca 0-1 r. ż.

Terapia NDT Bobath
Terapia przeznaczona jest dla dzieci z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, jak również dla dzieci z chorobami genetycznymi, metabolicznymi, przedwcześnie urodzonych czy niemowląt mających nieprawidłowe napięcie mięśniowe oraz asymetrie.

Prowadzenie: Natalia Mirowska
Fizjoterapia dzieci i młodzieży 5-16 r. ż.

Badamy całą postawę dziecka. Uczymy nowych umiejętności ruchowych, których czasem brak na lekcjach wychowania fizycznego.

Prowadzenie: Karolina Gała

Fizjoterapia uroginekologiczna
Fizjoterapia uroginekologiczna to dziedzina fizjoterapii zajmująca się dysfunkcjami dna miednicy, stworzona z myślą o pacjentach zmagających się z dysfunkcjami układu moczowo-płciowego.

Prowadzenie: Paulina Wiśniowska