Skip to main content

Fizjoterapia dziecięca 0-1 r.ż.
Terapia NDT Bobath

"Nie uczymy ruchów, ale czynimy aby były możliwe" K. B. Bobath.

Koncepcja Bobath terapia neurorozwojowa. Analiza głównego problemu pacjenta jest bazą do oceny klinicznej, terapii (interwencji) i postępowania z dziećmi z problemami motorycznymi, zmysłowymi, percepcyjnymi i poznawczymi. Postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne oparte jest na ocenie zaburzeń wzorców postawy i ruchu podczas aktywności spontanicznej.

Główne zasady usprawniania wg koncepcji NDT-Bobath obejmują:
• wpływanie na napięcie mięśni (zmniejszenie napięcia wzmożonego i zwiększenie napięcia obniżonego), co jest możliwe dzieci zastosowaniu odpowiednich technik postępowania już od pierwszych miesięcy życia,
• hamowanie nieprawidłowych odruchów,
• wyzwalanie, wspomaganie przebiegu i prowadzenie ruchu przez fizjoterapeutę w formie jak najbardziej zbliżonej do prawidłowych ruchów z tak zwanych punktów kluczowych, którymi są: głową, obręcz barkowa i obręcz miedniczna,
• wykorzystywanie i utrwalanie zdobytych umiejętności w codziennych czynnościach.
Zaburzenia napięcia mięśni i opóźnienie w ustępowaniu odruchów pierwotnych lub ich przetrwanie poza okres fizjologicznego występowania powodują odmienne doświadczenia czuciowo-ruchowe. Nieprawidłowe odczuwanie ułożenia i ruchów ciała powoduje kształtowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych.
W usprawnianiu baczną uwagę zwraca się na jakość ruchu, a nie ilość. Oznacza to, że ćwiczona sekwencja ruchu powinien być możliwie zbliżony do ruchu prawidłowego. Plan postępowania terapeutycznego jest zawsze indywidualnie ustalany dla każdego dziecka. W ustalaniu planu, tak samo jak w terapii, biorą udział wszyscy członkowie rodziny i zespołu terapeutycznego: lekarz specjalista, fizjoterapeuta, neurologopedy, terapeuta zajęciowy, psycholog i pedagog.
Podczas sesji zajęć fizjoterapeuta ćwiczy całe ciało, dziecko jest dynamicznie aktywizowane. Każdy ruch jest odpowiednio przygotowywany i połączony z prawidłowym przenoszeniem lub przemieszczaniem ciężaru ciała oraz środka ciężkości na odpowiedniej płaszczyźnie podparcia. Rodzaj, tempo i rytm ćwiczeń dobiera się indywidualnie.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ

Prowadzenie: Natalia Mirowska