Skip to main content
Kinezjologia energetyczna Wrocław Istra

Kinezjologia energetyczna – co to za terapia?

Zgodnie z etymologią, kinezjologia jest nauką o ruchu: kinezio – ruch, logos – nauka. Ma to odniesienie do najbardziej oczywistego ruchu – pracy mięśni, ale także dotyczy ruchu treści pokarmowej, powietrza w płucach, cyrkulacji limfy, krwi w żyłach, a nawet przepływu myśli i emocji oraz energii w meridianach. Zatrzymanie ruchu na którymkolwiek z tych poziomów powoduje zastój, czyli chorobę.

Głównym czynnikiem powodującym takie blokady w organizmie i wywołującym złe samopoczucie jest stres. Mózg odbierając informację o zagrożeniu koncentruje wszystkie siły na przetrwaniu, blokując jednocześnie dopływ energii życiowej do organów niezaangażowanych w „walkę”, np. do układu pokarmowego. Dzisiaj stresem jest nie tylko sytuacja bezpośrednio zagrażająca życiu, lecz również konflikty w pracy, w domu – także te, do których tylko wracamy myślami, nie będąc już fizycznie ich uczestnikiem. Dla mózgu stresem jest również nadmiar informacji, bodźców zewnętrznych, których nie jest w stanie przetworzyć, chemia w pożywieniu i kosmetykach, niewystarczająca ilość snu, przemęczenie, metale ciężkie w powietrzu, a nawet negatywny przekaz płynący z mediów. Wszystko to odciska piętno na naszym organizmie, choć w krótkiej perspektywie możemy nawet nie zdawać sobie z tego sprawy.

Sesje kinezjologiczne pomagają wyprowadzić pacjentów z nawracających infekcji, AZS, bezsenności, stanów lękowych, zaburzeń hormonalnych oraz wielu innych przypadłości.